СУНУШТАР

1. Мугалимдерге социалдык кепилдиктерди берүү тармагындагы НПАны гармонияга келтирүү.

1.1. КР Мыйзамы, 2001-жылдын 14-январынан №9 «Мугалимдер статусу тууралу», 8-б.
Азыр көбүнчө ЖӨБО КР «Мугалимдер статусу тууралу» Мыйзамынын 8-беренесин аткарбагандыктарын, билим берүү маселеси, (анын ичинде мугалимдерди колдоо) КРнын «жергиликтүү өзүн башкаруу тууралу» мыйзамынын 18-беренесинде аныкталган маселелер тизмегине кирбегендигинде деп түшундүрүшөт. Ошентсе да, «Жергиликтүү өзн башкаруу тууралу» Мыйзамындын 18-беренеси аныктайт, «алар түгөнгүс болуп саналбайт жана жергиликтүүкоомчулукка чек койбойт жана алардын органдар Кыргыз Республикасынын мыйзамдары тарабынан тыюу салынбаган, кээ бир ыйгарым укуктарга ээ».

Ушинтип, учурдагы мыйзамдын нормаларын активдештирүү үчүн, аныкталган льготанын так даана өлчөмүн, же эсептөөлөрдун ыкмаларын аныктоо керек.
Мисал катары, мугалимдердин педагогикалык стаж үчүн (2006-2008жж.) төлөмдөрдү алуу үчүн соттук териштирүүнү карап көрсө болот. 2003-жылы иш стажына кошумча (10-30%) төлөмдордү аныктоочу, «Бирим берүү тууралу» Мыйзам кабыл алынган. Ошенткен менен, бир нече жылдардын аралыгында мугалимдер аларга тиешелүү төлөмдөрдү алышкан эмес. 2006-жылы Бөкөнбаев атындагы орто мектептин бир нече мугалимдери доо арыз менен кайрылышып, процессти жеңип алышкан.

Жыйынтык:

2008-жылдан бери мугалимдердин айлык маянасы, педагогикалык стаж үчүн кошууну эсепке алуу менен эсептелип калган. Этап боюнча 2003-2007 жылдагы карыздар кайтарылып бериле баштаган.
Кейс тууралу толугураак::
1. www.msn.kg

2. www.24.kg
1.2. КР Мыйзамы, 2003-жылдын 30-апрелинен №92 «Билим берүү тууралу» 32-б, 8-б

2. Орундардагы Профсоюздардык кызматкерлеринин потенциалын көтөрүү

Юредеги кызматкердин укугунун маанилүү коргоочусу бул, профсоюздук уюмдар болуп саналат. Факт боюнча, изилдөөр көрсөткөндөй, Профсоюздун иштери жөнүндө мугалимдердин маалыматтуулугунун денгээли, жана ошондой эле билим берүү кызматкерлер тарабынан аларга болгон ишеним денгээли өтө төмөн. Мисалга, суралган мугалимдердин үчтөн бири эч качан Профсоюзга кайрылышкан эмес.

Иштөөнүн негизги багыттарын белгилеп кетсе болот:

• жергиликтүү кенештер менен өнөктоштүк мамилерди жөнгө салуу;

• бюджеттик уктуруулары аркылуу бюджетти түзүүгө катышуу;

• билим берүүнүн кызматкерлери менен консультациялык жана маалыматтык жолугушуулар;

• профсоюздук уюмдардын бюджетин бөлүштүрүүнүн тазалыгын жогорулатуу.

3. Мугалимдерди айлык маянасына кошуулардын билишин жогорулату

Изилдөөнүн жүрүшүндө чыккан көйгөйлөрдүн бири, бул мугалимдердин айлык маянага кошуу процесстерин билбестиги.

2020-жылдын январынан баштап билим берүү тармагындагы кызматкерлеринин айлык маянасын эсептөө автоматташтырылат деп күтүлөт. 2019-жылдын ноябрында билим берүү жана илим Министрлиги 1 С «Билим берүүнүн кызматкерлеринин айлык маянасын автоматташтырылган эсептөө» базасында автоматташтырылган маалыматтык системасын иштеп чыгуу боюнча кызматтарды сатып алууга тендер өткөргөн.

Эки компания документтерин сынакка өткөрүшкөн. ОсОО «Коррект каунт компани» жеңүүчү болуп жарыяланган. Компания 1С программаны билим берүүнүн 19 райондук жана шаар бөлүмдөрүнө орнотуп берет. Долбоорду ишке ашырунун баасы 2 784 000сом.

Автоматташтрыла турган иш-кагаздардын тизмеги:

• Класстык комплектация

• Окуу планы

• Билим берүүнүн баардык кызматкерлеринин стажын аныктоо менен маалыматтары

• Тарификациялык тизмек

• Убакыттын эсеп табели

• Акча маянасын которуу китепчеси

• Айлык маяна тууралу ведомость

• Стимул берүүчү айлык маянага которуу боюнча ведомость

• Өргүү которуу боюнча ведомость

• Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу каражаттары боюнча эсептөө ведомость

• Мемориалдык ордер №5

Көрсөтүлгөн долбоордун ишке ашырылышынын жүрүшундө билим берүүнүн кызматкерлеринин айлык маяналарын которуу процесстеринде бар болгон каталарды жок кылуу гана маанилүү эмес, которуунун ачык тазалыгында да. Баардык кызматкерлер баардык алмашылган айлык маянага которуулардын (сабактык/сабактан тышкаркы саатка төлөм, тиешелүү кошумча төлөмдөр, колдонулган коэффиценттер) деталдуу спецификациясын алып туруулары зарыл. Кийинкиде, баардык билим берүү кызматкерлеринин айлык маянасына которуулар боюнча, маалыматтык портал түзүүгө мүмкүнчүлуктөрдү карап чыгуу керек. Жумуш кабинеттерине жеткиликтүүлуктүн ар кандай денгээлдерин карап чыкса болот: билим берүү райондук, шаардык бөлүмдөрүнүн бугхалтерлери үчүн; билим берүү уюмдарынын кызматкерлерин, директорлору үчүн.
2019-жылдын 6-ноябрынын тендеринин номуру: 191106199183151. Подробнее
Жана ошондой эле белгилей кетчү нерсе, педагогика чөйрөсүндө айлык маянасынын көтөрүлушу боюнча маселелер тынчтык бербей жаткандыгы билинет. Эгерде мурунку айлык маянасын жогорулатуу тажрыйбасын анализдеп чыксак, жогорулатуу кийинки төлөм кыскартуулары менен коштолуп келген, аны натыйжадан маанисиз кылып. Изилдөөнүн журушундө,көбунчө мугалимдер айлык маяна да, 2019-жылы да ушундайча жогорулайт же кээ бир төлөмдөр кыскарат деген коркунучтары бар экендигин жашырышпайт. Ушинтип анан, аталган окуялар кайталанса, педагогдордун арасында чыңалууну жана мамлекеттик мектептерден мугалимдердин кетүү агымын күтүүгө болот.

4. Билим берүү тармагындагы кызматкерлерин үчүн ишке кирген социалдык кепидиктер тууралуу директорлор менен мугалимдердин маалыматтуулугун көтөрүү

Маалыматтуулукту көтөрүү үчүн булар сунушталат:

• Билим берүү тармагынын кызматкерлери үчүн орус жана кыргыз тилинде өзүнчо маалыматтык портал иштеп чыгуу;

• Профсоюздардын, ЭСКМ, ББжИМнин сайттарына бул порталдын шилтемесин жайгаштыруу;

• Укуктар жана милдеттер тууралуу маалыматтарды, жана ошондой эле билим берүү тармагынын кызматкерлери үчүн (офлайн) «Кут Билим», «Позиция», газеталарда жана Интернет-порталда (онлайн) байма-бай жайгаштырып чыгарып туруу.;

• Билим берүү тармагынын кызматкерлеринин укуктары боюнча онлайн-консультанттын иштерин колдоп туруу (мүмкүн болгон коммуникация каналдары: электрондук почта, Whatsapp, маалымат менен алмашуу башка мессенджерлер);

• Маалыматтык жолугушууларды өткөрүү.

КАЙРА БАЙЛАНЫШ

Бул изилдөөгө байланыштуу көбүрөөк маалымат алуу үчүн, байланыш түрүн пайдаланганды суранабыз:
ОШОНДОЙ ЭЛЕ МҮМКҮН
WhatsApp аркылуу:
же электрондук почта:
Мыйзамчыгаруу
БИШКЕК 2020
Изилдөө «Сорос-Кыргызстан» Фондунун колдоосу алдында «Изилдөө гранттары» долбоорунун алкагында жаралган
ДИСКЛЕЙМЕР
Бул материал «Сорос-Кыргызстан» Фондунун колдоосу алдында Анастасия Дмитриенко аркылуу ишке ашырылып жаткан «Изилдөө гранттары» долбоорунун алкагында жаралган. Бул материалда сөзсүз түрдө автордун атын көрсөтүү менен, ар түрдүү максатта анын ичинде коммерциялык максатта, ар түрдүү маалымат алып жүрүүчүгө көчүрүп алууга, кайра иштетип чыгууга жана таркатуу үчүн жеткиликтүү. Бул отчёттун мазмуну автордун жооп-керчилигинин предмети болуп саналат; материалдагы келтирилген ой-жүгүртүүлөр сөзсүз түрдө эле «Сорос-Кыргызстан» Фондунун көз-караштарын чагылдырбайт.